Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 493/TCHQ/KTTT về việc giá tính thuế tối thiểu mặt hàng “đậu Hà lan khô” nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 493/TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 493/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế “đậu Hà lan khô” nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Đại Sứ quán New Zealand tại Hà Nội

Trả lời công hàm số 2005/13 ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Đại Sứ quán New Zealand tại Hà Nội về giá tính thuế tối thiểu mặt hàng “đậu Hà lan khô” nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 110/2003/QĐ/BTC ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Căn cứ công văn số 5312/TC/CST ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài chính.

Hàng hóa nhập khẩu từ New Zealand thuộc đối tượng áp dụng các phương pháp xác định giá tính thuế theo hướng dẫn tại Nghị định số 60/2002/NĐ-CP và Thông tư số 118/2003/TT-BTC nêu trên kể từ ngày 06 tháng 05 năm 2004, không thuộc diện phải áp dụng giá tối thiểu. Mã số mặt hàng “Đậu Hà lan khô” nhập khẩu thuộc nhóm 0713.10.90. Việc xây dựng mã số cho hàng hóa trong bảng giá tối thiểu như trước đây chỉ mang tính tham khảo, giúp nhân viên Hải quan dễ tra cứu hơn trong quá trình xác định giá, không phải là căn cứ để xem xét việc xác định mã số hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trân trọng thông báo để Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội được biết nhằm hỗ trợ các công ty tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu với Việt Nam.

Trân trọng kính chào.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu VP (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 493/TCHQ/KTTT về việc giá tính thuế tối thiểu mặt hàng “đậu Hà lan khô” nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90