Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4902/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét khiếu nại GTT

Số hiệu: 4902/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4902/TCHQ-KTTT
V/v: Xem xét khiếu nại GTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 
Kính gửi :

- Cục hải quan Tp.Hồ Chí Minh
- Công ty SX-KD XNK Quận 8
(175 Chánh Hưng, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 63/CTY-XNK Q8 ngày 22/07/2005 của Công ty SX-KD XNK quận 8 khiếu nại giá tính thuế điều chỉnh mặt hàng vỏ xe tải Hankook loại 8.25-16-18 T6 tại tờ khai Hải quan số 2837/NKD/KV4-3 ngày 24/12/2004. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty không đến tham vấn theo giấy mời của cơ quan Hải quan và Cục Hải quan TP.HCM bác bỏ trị giá khai báo và xác định lại trị giá tính thuế là đúng quy định.

Tuy nhiên, Công ty có khiếu nại việc xác định lại trị giá của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh theo phương pháp 2 (trị giá hàng nhập khẩu giống hệt) là chưa chính xác. Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh kiểm tra lại Phương pháp 2 đã áp dụng với mặt hàng trên - căn cứ hồ sơ nhập khẩu gốc của lô hàng trên, các thông tin giá khác hiện có tại thời điểm xác định trị giá, các quy định về nội dung, trình tự áp dụng các phương pháp xác định trị giá tính thuế và chuyển sang các phương pháp tiếp theo để xác định lại trị giá tính thuế đúng quy định tại THông tư 118/2003/TT/BTC và các văn bản quy định hiện hành để trả lời khiếu nại cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty SX-KD XNK Quận 8 biết và liên hệ với Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh để xem xét cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4902/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét khiếu nại GTT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.167.74