Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4742/TCHQ-GSQL ngày 27/09/2002 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng PMD đóng chung containers, chung kiện với hàng gia công, hàng SXXK

Số hiệu: 4742/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 27/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4742/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng PMD đóng chung containers, chung kiện với hàng gia công, hàng SXXK

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 456/HQBD-NV ngày 13/9/2002 của hải quan Bình Dương về việc ghi như trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Hàng hoá là phụ tùng, vật tư của các loại máy móc phục vụ sản xuất của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được coi là hàng phi mậu dịch.

Đối với hàng mẫu phục vụ sản xuất Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể mở tờ khai phi mậu dịch, nhưng trước khi làm thủ tục hải quan, Doanh nghiệp phải được Bộ Thương mại hoặc Cơ quan do Bộ Thương mại uỷ quyền phê duyệt nhập khẩu (trừ hàng gia công thực hiện theo hợp đồng gia công).

2/ Về nội dung công văn 3068/TM-ĐT ngày 7/8/2002 của Bộ Thương mại: Ngoài các trường hợp nêu tại công văn này, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được mở tờ khai phi mậu dịch đối với mặt hàng phụ tùng thay thế của Doanh nghiệp đóng chung containers, chung kiện với hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu.

3/ Đối với việc nhập khẩu một số vật tư văn phòng của Doanh nghiệp trong nước thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành XNK hàng hoá thời kỳ 2001-2005. Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương lưu ý đến mức sử dụng của doanh nghiệp, nếu có dấu hiệu lợi dụng phải có biện pháp.

 

 

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4742/TCHQ-GSQL ngày 27/09/2002 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng PMD đóng chung containers, chung kiện với hàng gia công, hàng SXXK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.829
DMCA.com Protection Status