Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4722/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét giải quyết khiếu nại lô hàng lưỡi lam dạng rời hiệu Tian nhập khẩu tại tờ khai hải quan số: 2890/NKD.KV2

Số hiệu: 4722/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4722/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế lưỡi lam nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số: 3693/HQTP.TGTT ngày 02/11/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xem xét giải quyết khiếu nại lô hàng lưỡi lam dạng rời hiệu Tian nhập khẩu tại tờ khai hải quan số: 2890/NKD.KV2 ngày 12/5/2003. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu, nếu xác định tại thời điểm nhập khẩu, mức giá mặt hàng lưỡi lam quy định tại bảng giá: 149/2002/QĐ-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính là quá cao so với giá thực tế trên thị trường và sau đó đã được sửa đổi tại quyết định số: 88/2003/QĐ-BTC ngày 16/7/2003 của Bộ Tài chính thì đồng ý phương án đề xuất giải quyết khiếu nại của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số: 3693/HQTP.TGTT ngày 02/11/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4722/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét giải quyết khiếu nại lô hàng lưỡi lam dạng rời hiệu Tian nhập khẩu tại tờ khai hải quan số: 2890/NKD.KV2

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.212

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171