Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4714/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế theo Thông tư số 87/2004/TT-BTC

Số hiệu: 4714/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4714/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời vướng mắc giá tính thuế
theo Thông tư 87/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005 Kính gửi : Cục hải quan Hà Tĩnh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 780/CHQHT-NV ngày 19/09/2005 của Cục Hải quan Hà Tĩnh vướng mắc về giá tính thuế theo Thông tư số 87/2004/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về vấn đề nêu tại Mục 1.3 phần II công văn số 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004: Thì đối với cấp Cục đã được quy định cụ thể tại Mục 1 phần II công văn hướng dẫn số 5782/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004: “Kiểm tra, rà soát việc xác định giá tính thuế tại các Chi cục thông qua hệ thống GTT22, lập hồ sơ chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan xác minh, làm rõ đối với các trường hợp chấp nhận mức giá thực tế khai báo để tính thuế nhưng nghi ngờ mức giá thực tế do doanh nghiệp khai báo”.

2/ Về trường hợp: Đối với những mặt hàng chưa có trong Danh mục dữ liệu giá của Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã ban hành Danh mục dữ liệu giá để áp dụng trong phạm vi địa phương nhưng mức giá đó cao hơn mức giá do Hải quan địa phương đã áp dụng đối với các lô hàng đã thông quan: Đối với các trường hợp này việc xác định giá tính thuế của các lô hàng đã được thông quan thì phụ thuộc vào hiệu lực công văn ban hành Danh mục dữ liệu giá của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hà Tĩnh rõ và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4714/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế theo Thông tư số 87/2004/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.646

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170