Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4711/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về vấn đề nộp thuế nhập khẩu

Số hiệu: 4711/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4711/TCHQ-KTTT
V/v: nộp thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty TNHH Âu Lạc
 (3F2 Thái Hà - Đống Đa – Hà Nội)
- Cục hải quan Lào Cai

Trả lời Công văn số 108/CV-AL2005 ngày 12 tháng 10 năm 2005 của công ty TNHH Âu Lạc về vấn đề nộp thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào Điểm 4.1 Mục I phần B Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước thì: giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước được lập riêng cho từng tờ khai hải quan.

Như vậy, yêu cầu của Chi cục Hải quan Lào Cai đối với công ty về việc viết một giấy nộp tiền cho từng bộ tờ khai cụ thể là hoàn toàn đúng quy định.

Về kiến nghị của công ty, Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ báo cáo Bộ Tài chính để sửa đổi cho phù hợp. Trước mắt khi Thông tư chưa sửa đổi đề nghị công ty phải tuân thủ quy định: mỗi giấy nộp tiền sử dụng cho một tờ khai.

2. Về vấn đề nộp thuế lần thứ hai khoản thuế VAT hàng nhập khẩu của 05 bộ tờ khai, đề nghị công ty làm việc trực tiếp với Cục Hải quan Lào Cai để được hướng dẫn cụ thể theo quy định của công văn số 5249/TC-CST ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty TNHH Âu Lạc biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4711/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về vấn đề nộp thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64