Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4701/TCHQ-KTTT về việc công tác xác định trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4701/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4701/TCHQ-KTTT
V/v Công tác xác định trị giá

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được Quyết định số 2405/QĐ-HQHN ngày 08/09/2008 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc phân cấp tham vấn đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và công văn 1617/HQHN-TGTT ngày 08/09/2008 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc báo cáo theo nội dung công văn số 4127/TCHQ-KTTT ngày 27/08/2008 của Tổng cục Hải quan. Sau khi xem xét nội dung tại các văn bản này, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

- Về tham vấn trị giá tính thuế: Hiện nay do chưa có số liệu báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội về công tác tham vấn nên Tổng cục chưa có cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá của Cục Hải quan TP. Hà Nội.

- Về việc phân cấp tham vấn: Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/08/2008 của Bộ Tài chính, thì: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc tham vấn. Căn cứ tình hình thực tế, khả năng quản lý, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể phân cấp cho Chi cục trưởng thực hiện việc tham vấn đối với một số trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về việc phân cấp của Chi cục.

Do vậy, việc phân cấp toàn bộ công tác tham vấn cho các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện như Quyết định số 2405/QĐ-HQHN ngày 08/09/2008 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội là không đúng với quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 và công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/08/2008 của Bộ Tài chính.

- Về việc xây dựng Danh mục mặt hàng trọng điểm: Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính nhưng đến nay Cục Hải quan TP. Hà Nội vẫn chưa xây dựng được Danh mục mặt hàng trọng điểm và mức giá kèm theo là quá chậm dẫn đến nhiều mặt hàng nhập khẩu có mức giá khai báo thấp nhưng không được tham vấn, xác định trị giá tại khâu không quan như: Kính xây dựng, điện thoại di động, mỹ phẩm,...

Từ những bất cập nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội:

1/ Báo cáo cụ thể công tác kiểm tra tham vấn và xác định trị giá tháng 8/2008 về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) theo mẫu số 4 nội dung công văn số 4080/TCHQ ngày 25/08/2008.

2/ Khẩn trương thực hiện lại việc phân cấp tham vấn đối với các trường hợp phải tham vấn theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 và công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/08/2008 của Bộ Tài chính.

3/ Xây dựng và ban hành ngay Danh mục mặt hàng trọng điểm và mức giá của các mặt hàng này theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC , trong đó chú trọng mặt hàng có thuế suất cao, thường xuyên nhập khẩu, khả năng gian lận lớn...

4/ Báo cáo gửi về Tổng cục trước ngày 25/09/2008

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được thực hiện và thực hiện./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4701/TCHQ-KTTT về việc công tác xác định trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123