Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4692/TCHQ-KTTT về thuế nhập khẩu hàng hóa gia công trong Khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4692/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4692/TCHQ-KTTT
V/v: thuế nhập khẩu hàng gia công trong Khu chế xuất

Hà nội, ngày 9 tháng 10 năm 2000

 

Kính gửi: Các cục hải quan tỉnh, thành phố

Căn cứ công văn số 3738/TC/TCT ngày 11/9/2000 của Bộ Tài chính v/v thuế nhập khẩu hàng gia công trong Khu chế xuất và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục. Tổng cục Hải quan hướng dẫn đơn vị thực hiện như sau:

- Điều 40 Qui chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ, quy định: "Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp trong thị trường nội địa với các doanh nghiệp chế xuất được coi là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu và phải tuân thủ các các quy định của pháp luật xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam".

- Căn cứ Điều 1 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Các Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 và số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các Nghị định nêu trên, thì:

+ Hàng hóa từ thị trường trong nước đưa vào khu chế xuất và từ khu chế xuất đưa ra thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

+ Giá tính thuế khi nhập khẩu là giá trị thực tế của hàng hóa nhập khẩu trừ đi giá trị của nguyên liệu, vật tư, hàng hóa xuất cho doanh nghiệp chế xuất để gia công, theo hợp đồng đã ký (thuế suất thuế nhập khẩu tính theo mặt hàng gia công thực tế nhập khẩu).

Như vậy, theo các quy định hiện hành thì trường hợp các doanh nghiệp nội địa đặt gia công tại khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhập khẩu đối với chi phí gia công như trường hợp đặt gia công ở nước ngoài.

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra việc tính, thu thuế đối với các Công ty làm thủ tục Hải quan loại hình trên tại đơn vị mình để xem xét xử lý khiếu nại của các Công ty. Thực hiện đúng việc tính và thu thuế nhập khẩu đối với trường hợp hàng hóa do doanh nghiệp đặt gia công tại khu chế xuất theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nêu trên.

Trường hợp đối với cán bộ thuế và cá nhân khác vi phạm Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sẽ bị xử lý theo quy định tại điều 22 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và điều 20 Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ. Cán bộ và cơ quan thu thuế cố tình xử lý sai thì vẫn phải truy thu đủ số thuế còn thiếu, nếu việc truy nộp đủ thuế mà gây thiệt hại cho đối tượng nộp thuế thì cán bộ, cơ quan thu thuế phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và giải quyết các khiếu nại đối với những Doanh nghiệp đang khiếu nại về vướng mắc trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu, VT, KTTT,

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PT. PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4692/TCHQ-KTTT ngày 09/10/2000 về thuế nhập khẩu hàng hóa gia công trong Khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.812

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248