Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4686/TCHQ-TXNK về tính truy thu thuế nhập khẩu hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4686/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 26/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4686/TCHQ-TXNK
V/v tính truy thu thuế nhập khẩu hàng SXXK

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Kiên Giang.

Trả lời công văn số 572/HQKG-KTSTQ ngày 05/07/2011 của Cục Hải quan Kiên Giang về việc vướng mắc việc tính truy thu thuế nhập khẩu hàng SXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại điểm c.2 khoản 5 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là điểm d.2 khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010) của Bộ Tài chính thì: Đối với trường hợp một loại nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất nhưng thu được hai hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau (ví dụ: nhập khẩu lúa mì dể sản xuất bột mì thu lại được hai sản phẩm là bột mì và cám mì, nhập khẩu lạc vỏ sau khi đưa vào gia công thu được hai sản phẩm là lạc nhân loại 1 và lạc nhân loại 2) nhưng chỉ xuất một loại sản phẩm sản xuất ra thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm khai báo nộp thuế (nếu có) với cơ quan hải quan đối với phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tương ứng không xuất khẩu. số tiền thuế nhập khẩu được hoàn tương ứng với phần nguyên liệu cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu được xác định bằng phương pháp phân bổ theo công thức quy định tại điểm c.2 khoản 5 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

Căn cứ quy định tại điểm b.3 khoản 2 Điều 18 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là điểm b.3 khoản 2 Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010) của Bộ Tài chính thì: Trường hợp người nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng tái xuất nguyên liệu, vật tư hoặc chuyển sang tiêu thụ nội địa hoặc không xuất khẩu sản phẩm thì tính lại thời hạn nộp thuế như hàng tiêu dùng (nếu là hàng tiêu dùng) hoặc thời hạn nộp thuế là ba mươi ngày đối với các trường hợp khác và phạt chậm nộp (nếu có).

- Theo trình bày của Cục Hải quan Kiên Giang thì trường hợp của công ty TNHH Thủy Sản Huy Nam có nhập khẩu mặt hàng mực nang nguyên con đông lạnh nhập khẩu sau đó sản xuất ra 03 sản phẩm. Công ty chỉ xuất khẩu một loại sản phẩm, sản phẩm còn lại Công ty tiêu thụ nội địa thì số tiền thuế đối với phần nguyên liệu tương ứng để sản xuất ra sản phẩm để tiêu thụ nội địa được xác định là phần còn lại của số tiền thuế nhập khẩu được hoàn theo quy định tại điểm c.2 khoản 5 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC so với số tiền thuế nguyên liệu nhập khẩu đầu vào; thời hạn nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.3 khoản 2 Điều 18 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Kiên Giang được biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4686/TCHQ-TXNK về tính truy thu thuế nhập khẩu hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.480

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146