Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4664 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị cho phép Văn phòng Ngân hàng Thế giới thay mặt gia đình ông Philip D.Gray làm thủ tục tái xuất chiếc xe ôtô Toyata Rav4, biển số 80-NN 54873 mang tên ông Philip D.Gray

Số hiệu: 4664TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 07/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4664TCHQ/GSQL
V/v: Tái xuất xe ôtô
 

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005 Kính gửi  Vụ lễ tân - Bộ ngoại giao

Phúc đáp công văn số 1071-CV/NG-LT ngày 26/10/2005 của Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao về đề nghị cho phép Văn phòng Ngân hàng Thế giới thay mặt gia đình ông Philip D.Gray (đã chết đột ngột trong thời gian làm việc tại Việt Nam) làm thủ tục tái xuất chiếc xe ôtô Toyata Rav4, biển số 80-NN 54873 mang tên ông Philip D.Gray, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao thông báo Văn phòng Ngân hàng Thế giới liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tái xuất xe để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tái xuất.

Hồ sơ nộp Hải quan cửa khẩu xuất gồm:

- Tờ khai nhập khẩu có đóng dấu ô “Dùng cho tái xuất”: 01 bản chính.

- Giấy xóa sổ đăng ký lưu hành xe ôtô do cơ quan Công an cấp: 01 bản chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Vụ được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4664 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị cho phép Văn phòng Ngân hàng Thế giới thay mặt gia đình ông Philip D.Gray làm thủ tục tái xuất chiếc xe ôtô Toyata Rav4, biển số 80-NN 54873 mang tên ông Philip D.Gray

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38