Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4640/TCHQ-TXNK trả lời công văn 1337/HQBRVT-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4640/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 06/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4640/TCHQ-TXNK
V/v trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1337/HQBRVT-GSQL ngày 13/7/2012 của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu về việc báo cáo vướng mắc sau hội nghị đối thoại doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ý kiến thứ nhất tại công văn số 1337/HQBRVT-GSQL nêu trên:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4168/TCHQ-TXNK ngày 9/8/2012 hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

2. Ý kiến thứ hai tại công văn số 1337/HQBRVT-GSQL nêu trên:

- Về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu trước khi ký kết hợp đồng gia công: Thương nhân được sử dụng để cung ứng cho hợp đồng gia công đã được quy định tại điểm c.2 khoản 2 Điều 12 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế được quy định tại điểm b1 khoản 2 Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

- Về thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu đã được quy định tại điểm b1, b3 khoản 2 Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, đến thời hạn nộp thuế doanh nghiệp phải nộp thuế, trường hợp chậm nộp sẽ bị xử phạt chậm nộp thuế theo đúng quy định.

- Về việc chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu nhiều lần sang nhiều hợp đồng gia công khác nhau được thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 23 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4640/TCHQ-TXNK trả lời công văn 1337/HQBRVT-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.455
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127