Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4630/TCHQ-TXNK cấp lại phiếu theo dõi trừ lùi do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4630/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4630/TCHQ-TXNK
V/v cấp lại phiếu theo dõi trừ lùi

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính);
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính).

 

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục hải quan địa phương về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu miễn thuế các dự án đầu tư bị mất Danh mục hàng hóa nhập khẩu và Phiếu theo dõi trừ lùi. Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Vụ như sau:

Việc mất Danh mục hàng hóa nhập khẩu và Phiếu theo dõi trừ lùi là thực tế phát sinh trong quá trình nhập khẩu hàng hóa; để phù hợp với thực tế và tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã dự thảo công văn hướng dẫn việc cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu và Phiếu theo dõi trừ lùi (gửi kèm). Đề nghị Vụ Pháp chế và Vụ Chính sách thuế tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo công văn hướng dẫn việc cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu và Phiếu theo dõi trừ lùi.

Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 1/10/2011.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4630/TCHQ-TXNK cấp lại phiếu theo dõi trừ lùi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57