Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4621/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu lô hàng linh kiện động cơ xe máy

Số hiệu: 4621/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4621/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty liên doanh chế tạo Xe máy Lifan - Việt Nam
(Xã Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 333/2004/JC/LFVN ngày 14/12/2004, số 125/2005/JC/LFVN ngày 30/6/2005 của công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam về việc hoàn thuế nhập khẩu lô hàng linh kiện động cơ xe máy thuộc tờ khai số 315/NK/ĐTNT/HY ngày 15/4/2004 đã xuất trả chủ hàng nước ngoài theo tờ khai số 50/XK/XT/HY ngày 13/9/2004 tại Chi cục Hải quan Hưng Yên. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ hải quan lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu liên quan và báo cáo, giải trình của doanh nghiệp, Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Hải phòng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 1 - Mục I - phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì: hàng nhập khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải tái xuất ra nước ngoài (xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng tái xuất. Một trong những điều kiện để được xét hoàn thuế nhập khẩu là tờ khai hải quan hàng xuất khẩu phải có xác nhận thực xuất của hải quan cửa khẩu, trong đó có ghi rõ số lượng chất lượng, chủng loại hàng xuất khẩu và hàng xuất khẩu là theo tờ khai hải quan nào.

2. Trường hợp của Công ty, làm thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan Hưng Yên, nhưng hàng được chuyển cửa khẩu làm thủ tục thực xuất tại Chi cục Hải quan Yên Viên. Đối chiếu với quy định hiện hành (nêu tại Điểm 1 công văn này) thì:

Thực tế, trường hợp của Công ty đã có xác nhận của Chi cục Hải quan Hưng Yên về việc hàng đã thực xuất thuộc tờ khai nhập khẩu nào. Tuy nhiên, trên hồ sơ hải quan lô hàng không thể hiện số hàng thực xuất là số hàng trong container TRTU51093 đã được Hải quan Hưng Yên niêm phong bằng chỉ hải quan A04, 1613060. Do vậy, Tổng cục Hải quan không đủ căn cứ để hoàn thuế nhập khẩu cho đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam được rõ.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ HP, Cục HQ HN
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4621/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu lô hàng linh kiện động cơ xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.128

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170