Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4604/TCHQ-GSQL về việc ủy quyền ký xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4604/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4604/TCHQ-GSQL
V/v ủy quyền ký xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo đề nghị của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc ủy quyền cho lãnh đạo Chi cục Hải quan ký xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đồng ý để Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có quyết định ủy quyền cho lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu được ký xác nhận tờ khai nguồn gốc (đóng dấu Chi cục) đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết thực hiện thống nhất kể từ ngày 01/10/2008.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Cục CSGT đường bộ, đường sắt (để phối hợp);
- Công an các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Lưu VT, GSQL (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4604/TCHQ-GSQL về việc ủy quyền ký xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.093
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175