Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4603/TCHQ-GSQL tái xuất hàng tạm nhập qua cửa khẩu Bát Xát do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4603/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4603/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hàng tạm nhập qua cửa khẩu Bát Xát.

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 255/TT-HP ngày 19/9/2011 của Công ty TNHH Hoàng Đại về việc đề nghị được tái xuất lô hàng đường tinh luyện tạm nhập qua cửa khẩu Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, tái xuất qua cửa khẩu Bát Xát thuộc cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm đ, mục 2, phần III Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Bộ Y tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới thì “Trường hợp hàng hóa theo hợp đồng thương mại và phi thương mại của nước thứ ba hoặc của nước có chung biên giới muốn xuất, nhập qua cửa khẩu phụ hoặc điểm thông quan nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu thì chủ hàng hoặc người đại diện phải có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh biên giới ra quyết định cho phép nếu việc thông quan đó hội đủ các tiêu chí sau:

- Phải có lực lượng chức năng chuyên ngành Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch.

- Quyết định này chỉ áp dụng cho từng lô hàng, từng hợp đồng và có thời hạn.

- Quyết định được gửi cho Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan.”.

Tại cửa khẩu phụ Bản Vược-Bát Xát hiện đã có đủ các lực lượng chức năng chuyên ngành Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị UBND tỉnh Lào Cai căn cứ quy định dẫn trên xem xét, giải quyết đề nghị tái xuất lô hàng đường tinh luyện tạm nhập qua cửa khẩu Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, tái xuất qua cửa khẩu Bát Xát thuộc cục Hải quan tỉnh Lào Cai của Công ty TNHH Hoàng Đại.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợp tác của quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Lào Cai (để thực hiện);
- C.ty TNHH Hoàng Đại (để biết);
(Xóm 1, TTr Khe Sanh, Hương Hóa, Quảng Trị)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4603/TCHQ-GSQL tái xuất hàng tạm nhập qua cửa khẩu Bát Xát do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.559

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40