Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4562/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận không nợ thuế trước khi sáp nhập vào Công ty thương mại du lịch và dịch vụ hàng không

Số hiệu: 4562/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4562/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận nợ thuế 

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2006 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 340/CV ngày 17/8/2006 của Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực xin xác nhận không nợ thuế trước khi sáp nhập vào Công ty thương mại du lịch và dịch vụ hàng không. Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ quyết định số 2601/QĐ-KHCNVN ngày 25/11/2005 của Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam về việc sáp nhập Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực – Mã số thuế: 0100108053 – 010 vào Công ty thương mại du lịch và dịch vụ hàng không – Mã số thuế: 0100108208.

Đề nghị các đơn vị kiểm tra và xác nhận số nợ thuế (trong hạn, quá hạn), nợ phạt (nếu có) của Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực – Mã số thuế: 0100108053 – 010 theo 02 thời điểm:

- Đến ngày 24/01/2006

- Đến ngày báo cáo.

Báo cáo gửi về Tổng cục (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) theo số Fax: 04 – 8 723 856 trước ngày 10/10/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4562/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận không nợ thuế trước khi sáp nhập vào Công ty thương mại du lịch và dịch vụ hàng không

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254