Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4493/TCHQ-KTTT ngày 19/09/2002 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định thư Việt - Pháp

Số hiệu: 4493/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 19/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4493/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định thư Việt - Pháp

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 9199 TC/TCT ngày 22/8/2002 của Bộ Tài chính về việc: miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định thư Việt - Pháp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã sao gửi yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thực hiện đúng theo nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 9199 TC/TCT nêu trên.

Tuy nhiên, ngoài các công văn được đề cập trong công văn số 9199 TC/TCT, ngày 29/11/1999 Bộ Tài chính còn có công văn số 5994 TC/TCT hướng dẫn vật tư nhập khẩu bằng nguồn tiền ODA Pháp năm 1995, 1996, 1997 cũng được miễn thuế nhập khẩu.

Vậy, công văn số 5994 TC/TCT ngày 29/11/1999 của Bộ Tài chính còn tiếp tục được áp dụng cùng với các công văn đề cập trong công văn số 9199 TC/TCT của Bộ Tài chính hay không?

Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể để Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện thống nhất và đúng quy định.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4493/TCHQ-KTTT ngày 19/09/2002 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định thư Việt - Pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.042
DMCA.com Protection Status