Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4426/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng NK

Số hiệu: 4426/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4426/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

Chi nhánh công ty TNHH T&S Long An
(Số 95 Võ Thị Kế, Khu phố 6, phường 2, Thị xã Tân An, Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 54/CV-2005 ngày 21/7/2005 của chi nhánh công ty TNHH T&S Long An về việc điều chỉnh giá tính thuế hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 541/NKD/BB ngày 01/12/04 và tờ khai số 546/NKD/BB ngày 06/12/2004 tại Cục Hải quan Long An, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi Cục Hải quan Long An để căn cứ theo thẩm quyền của mình xem xét việc áp giá tính thuế đối với lô hàng nhập khẩu theo đề nghị của Chi nhánh công ty và trả lời cụ thể để Chi nhánh công ty được rõ.

Đề nghị Chi nhánh công ty liên hệ với Cục Hải quan Long An để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục thông báo để Quý Chi nhánh công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2)-KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4426/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng NK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192