Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 438/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Trị giá tính thuế xe ôtô

Số hiệu: 438/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 18/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 438/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế xe ôtô

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

Cục hải quan Hà Nội

 

Trả lời công văn số 2392/HQHN-TGTT ngày 19/12/2006 của Cục Hải quan Hà Nội về việc hỗ trợ thông tin giá tính thuế mặt hàng xe ôtô do Hàn Quốc sản xuất nhập khẩu tại Tờ khai số: 41/NK/KD/BHN ngày 2/1/2006; 44/NKD ngày 13/11/2006; 45/NKD ngày 24/11/2006; 43/NKD ngày 10/11/2006; 328/NKD ngày 23/8/2006. Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Theo Quyết định số: 640/QĐ-TCHQ ngày 3/4/2006 của Tổng cục Hải quan quy định: Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công  tác quản lý kiểm tra, xác định trị giá tính thuế, giải quyết khiếu nại về giá tính thuế, đảm bảo việc xác định giá được thực hiện thống nhất.

2. Đề nghị  Cục Hải quan Hà Nội căn cứ thẩm quyền, nguyên tắc xác định giá đã quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để xác định giá theo đúng quy định.

Trường hợp sau khi Cục Hải quan Hà Nội xác định giá tính thuế của các mặt hàng tại các tờ khai nêu trên, Tổng cục kiểm tra nếu chưa phù hợp sẽ có chỉ đạo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 438/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Trị giá tính thuế xe ôtô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.118
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233