Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 437/TCHQ-KTTT về việc "giải quyết tiền phụ thu" đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 437/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 437/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý phụ thu hạt nhựa PVC - NLSX hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2000

 

Kính gửi:Cục Hải Quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2183/HQHN-KTTT ngày 28/12/1999 của đơn vị về việc "giải quyết tiền phụ thu" đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 151/TTg ngày 12/4/1993 của Thủ tướng Chính phủ về hình thành sử dụng và quản lý quỹ bình ổn giá;

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay chưa được quy định là đối tượng được miễn phụ thu cũng như chưa có quy định là đối tượng được hoàn phụ thu khi thực xuất khẩu sản phẩm. Vấn đề này đã được Ban Vật giá Chính phủ trình Chính phủ tại công văn số 72/VGCP-BOG ngày 16/1/1999. Do vậy, trường hợp hàng nhập khẩu thuộc đối tượng trên là mặt hàng chịu phụ thu thì khi xem xét giải quyết hoàn thuế (không thu thuế), Cục Hải quan TP. Hà Nội có trách nhiệm giải thích cho doanh nghiệp về việc không giải quyết hoàn phụ thu (hoặc không thu phụ thu) theo quy định hiện hành cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban VGCP (để biết)
- Lưu VT, KTTT, PT

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 437/TCHQ-KTTT về việc "giải quyết tiền phụ thu" đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.848
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234