Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4355/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô Peugeot 206 và Peugeot 607 nhập khẩu

Số hiệu: 4355/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4355/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô NK

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Bình Dương

Trả lời công văn số 1116/HQBD-TGTT ngày 08/09/2006 của Cục Hải quan Bình Dương về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô Peugeot 206 và Peugeot 607 nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe ô tô Peugeot 206 và Peugeot 607 nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể tại công văn số: 4174/TCHQ-KTTT ngày 08/9/2006. Yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương căn cứ nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan để xác định giá tính thuế phù hợp với hàng thực nhập.

2. Về khiếu nại của doanh nghiệp: Trường hợp sau khi xác định lại giá tính thuế, nếu doanh nghiệp khiếu nại về mức giá đã xác định, thì Cục Hải quan Bình Dương căn cứ phương pháp xác định giá tính thuế, các thông tin dữ liệu có sẵn và thẩm quyền quy định tại Luật khiếu nại tố cáo để giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4355/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô Peugeot 206 và Peugeot 607 nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.269
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37