Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4333/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4333/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý hàng nhập khẩu
 

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế
- Chi nhánh công ty XNK Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật tại HP

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính v/v xử lý các sai phạm trong việc nhập khẩu mặt hàng xe ôtô du lịch dưới 9 chỗ ngồi, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1/ Tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đến hết ngày 15/12/2005 đối với Công ty Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế, Chi nhánh Công ty XNK thiết bị Toàn bộ và kỹ thuật tại Hải Phòng với điều kiện các Công ty này chỉ nợ phần thuế chênh lệch giữa giá khai báo với giá xác định lại của cơ quan Hải quan đối với mặt hàng xe ôtô nhập khẩu.

2/ Công văn này thay thế cho công văn số 4009/TCHQ-KTTT ngày 30/9/2005 và công văn số 4215/TCHQ-KTTT ngày 12/10/2005 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT(2), Vụ KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4333/TCHQ-KTTT ngày 18/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý các sai phạm trong việc nhập khẩu mặt hàng xe ôtô du lịch dưới 9 chỗ ngồi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!