Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4328/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện hiện đại hóa quy trình thu nộp giữa Hải quan - Kho bạc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4328/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 05/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4328/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện hiện đại hóa quy trình thu nộp giữa Hải quan - Kho bạc

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan An Giang

Trả lời công văn số 819/HQAG-NV ngày 15/08/2011 của Cục Hải quan An Giang về việc vướng mắc thực hiện hiện đại hóa quy trình thu nộp ngân sách giữa cơ quan Hải quan và Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc sai mã số chương giữa doanh nghiệp kê khai so với tờ khai trên máy: Hiện nay, mã số chương được lấy theo thông tin của mã số doanh nghiệp do Tổng cục Thuế truyền sang cơ quan Hải quan. Nguyên nhân của việc sai mã số chương là do doanh nghiệp thay đổi mã số chương nhưng dữ liệu chưa được truyền sang cơ quan Hải quan để cập nhật. Tổng cục Hải quan đang khảo sát và nâng cấp hệ thống trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa cơ quan Hải quan và Tổng cục Thuế để dữ liệu thông tin của doanh nghiệp được cập nhật nhanh chóng và kịp thời.

2. Về việc tên loại hình kê khai của doanh nghiệp không khớp với tên loại hình tờ khai trên máy: Theo phản ánh Cục Hải quan An Giang, Tổng cục Hải quan thấy thông tin mã loại hình hiện thị trên chương trình của Kho bạc Nhà nước là hoàn toàn đúng. Đề nghị Cục Hải quan An Giang hướng dẫn doanh nghiệp kê khai mã loại hình trên tờ khai Hải quan hoặc chứng từ ghi số thuế phải thu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan An Giang được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4328/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện hiện đại hóa quy trình thu nộp giữa Hải quan - Kho bạc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253