Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4291/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục miễn thuế máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định

Số hiệu: 4291/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4291/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK hàng hóa tạo tài
sản cố định của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Thành Trang
(số 59 Tô Hiệu, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng)
 

Trả lời công văn số 18 CV/CTTT ngày 04/6/2006 của Công ty TNHH Thương mại và Trang trí nội thất Thành Trang về việc hướng dẫn thủ tục miễn thuế máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Ngày 31/8/2006, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4023/TCHQ-KTTT hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về thủ tục miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi Công ty nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép để được hướng dẫn cụ thể.

2- Việc góp vốn của các Bên vào Công ty Liên doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư quyết định. Việc hạch toán, đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế thành phố Hải Phòng, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại và Trang trí nội thất Thành Trang được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4291/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục miễn thuế máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41