Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4245/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế NK hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Số hiệu: 4245/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4245/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi : Cục Hải Quan Tỉnh Thanh Hoá

Trả lời công văn số 624/HQTH-NV ngày 21/8/2006 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lục I hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, bao gồm: Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ khoa học và công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp của Công ty TNHH may GARNET Nam Định là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được UBND tỉnh Nam Định cấp Giấy phép đầu tư số 04/GP-NĐ ngày 19/11/2002 và Giấy phép số 04/GPĐC-NĐ ngày 11/6/2003 cho phép thành lập Công ty may TNHH GARNET Nam Định và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định có công văn số 127/KCN-DN ngày 14/06/2006 cấp kế hoạch và hàng hoá nhập khẩu miễn thuế, trong đó có danh Mục trang thiết bị bếp (các loại bếp và dụng cụ làm bếp). Căn cứ Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, thì địa bàn của doanh nghiệp đầu tư thuộc địa bàn có Điều kiện kinh tế khó khăn, do vậy được hưởng chính sách khuyến khích đầu tư quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP nêu trên và hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu. Việc xác định hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định thực hiện theo công văn số 4023/TCHQ-KTTT ngày 31/08/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Lưu VT, KTTT (4)
 
 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4245/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế NK hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213