Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4234TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4234TCHQ/GSQL
V/v: vướng mắc hồ sơ
thủ tục hàng quá cảnh

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum

Trả lời công văn số 461/HQGLKT ngày 29/09/2005 của Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc thu tiền lệ phí và viết biên lai theo đúng quy định hiện hành, không yêu cầu nội dung Bản kê khai hàng hóa do chủ hàng lập phải phản ánh được tiêu chí về số biên lai tiền lệ phí và số tiền lệ phí.

2. Chứng từ phải nộp khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá quá cảnh và trách nhiệm của cơ quan Hải quan thực hiện đúng quy định tại các điểm 5, điểm 6 Điều 15 Mục 2 Chương II Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ.

Sau khi công chức hải quan niêm phong nơi chứa hàng hoá và xác nhận nguyên trạng hàng hóa trên Bản kê khai hàng hóa có đóng dấu nghiệp vụ trên Bản kê khai.

3. Quy định hồi báo giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa xuất cảnh với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa nhập cảnh:

Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa xuất cảnh thông báo (fax riêng bản có xác nhận kiểm tra tình trạng niêm phong hải quan hoặc nguyên trạng hàng hóa của công chức hải quan) cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa nhập cảnh ngay sau khi làm thủ tục cho hàng hóa xuất cảnh, để thanh khoản hồ sơ.

Quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh đề nghị Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Tổng cục./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4234 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc hồ sơ thủ tục hàng quá cảnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.357

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!