Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4204/TCHQ-GSQL về việc địa điểm kiểm tra, làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4204/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 29/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 4204/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm kiểm tra, làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Hiện nay, trong toàn ngành vẫn còn nhiều Chi cục Hải quan đã có quyết định thành lập nhưng tại các Chi cục đó chưa có bãi kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc này gây nhiều khó khăn cho hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan và là điều kiện thuận lợi để phát sinh tiêu cực đối với cán bộ công chức hải quan làm công tác kiểm hóa. Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra nắm tình hình hoạt động các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung, trạm thu gom hàng lẻ (CFS) ở một số địa phương cho thấy nhiều địa điểm đang hoạt động không đáp ứng được các điều kiện về kiểm tra giám sát hải quan: không có hệ thống camera, cân, máy soi, không có phần mềm quản lý, chưa nối mạng với cơ quan hải quan … theo các yêu cầu tại Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, cơ quan hải quan cũng chưa chú ý tới công tác kiểm tra, giám sát, chưa bố trí đủ công chức giám sát (chỉ bố trí 1-2 cán bộ làm việc tại cổng), nhiều nơi giao cho doanh nghiệp tự giám sát, không kiểm tra kỹ phương tiện vận tải, container rỗng ra vào kho bãi (đặc biệt là ngoài giờ hành chính đều giao cho doanh nghiệp tự quản), không giám sát khu vực đóng rút hàng tại các kho CFS … Về trình tự cấp phép hoạt động, Tổng cục không kiểm tra thực tế điều kiện của các địa điểm mà chỉ căn cứ vào báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, nhiều nơi không đủ điều kiện nhưng Cục Hải quan địa phương vẫn xác nhận đủ điều kiện theo quy định.

Để chấn chỉnh những bất cập nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với Địa điểm kiểm tra tập trung, trạm thu gom hàng lẻ (CFS) thành lập mới:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra chi tiết các điều kiện thành lập nêu tại điểm II, mục 4 Phần B, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và báo cáo kết quả kiểm tra kèm sơ đồ chi tiết địa điểm, danh mục các trang thiết bị kiểm tra giám sát, quy trình khai thác, quản lý địa điểm, kho CFS, phần mềm quản lý có nối mạng với hệ thống máy tính của cơ quan hải quan không, kế hoạch bố trí phương án kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan … Nếu cần thiết, Tổng cục sẽ cử cán bộ phối hợp cùng thực hiện kiểm tra với Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

2. Đối với Địa điểm kiểm tra tập trung, trạm thu gom hàng lẻ (CFS) đang hoạt động:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát lại hoạt động và điều kiện thành lập của các Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, trạm thu gom hàng lẻ (CFS) trên địa bàn. Từ nay đến 31/12/2008, nếu các địa điểm không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì báo cáo Tổng cục xem xét rút Quyết định thành lập Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, trạm thu gom hàng lẻ (CFS). Báo cáo kết quả rà soát gửi về Tổng cục Hải quan (qua Vụ GSQL) trước ngày 20/09/2008.

3. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát và chỉ đạo các Chi cục Hải quan không có bãi kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu gắn với Chi cục, không được tiến hành thủ tục hải quan đối với những hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm tra thực tế do không đảm bảo được công tác kiểm tra thực tế cũng như việc kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Trong những trường hợp này, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chủ động làm việc với các cơ quan chức năng, UBND tỉnh, thành phố đề nghị cấp đất xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, triển khai làm thủ tục đầu tư, báo cáo Tổng cục, Bộ Tài chính xem xét phê duyệt.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sớm triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4204/TCHQ-GSQL về việc địa điểm kiểm tra, làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.532

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55