Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4174/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô Peugeot

Số hiệu: 4174/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4174/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô NK

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

 

Kính gửi: Cục hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 1052/HQBD-TGTT ngày 26/8/2006 của Cục Hải quan Bình Dương về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô Peugeot. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Cục trưởng Cục Hải quan và phải tuân thủ theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định giá tính thuế quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 và các văn bản hướng dẫn khác về giá tính thuế trên cơ sở các thông tin có sẵn tại thời Điểm xác định giá. Riêng đối với mặt hàng ô tô, xe máy mới, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn chi Tiết, cụ thể việc xác định giá tính thuế tại công văn số 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006.

2. Đối với thông tin giá chào bán mặt hàng xe ô tô Peugeot, Tổng cục cung cấp địa chỉ: http://mynewcar.peugeot.com và gửi kèm theo một số mức giá để Cục Hải quan Bình Dương tham khảo (mức già chào bán thấp nhất là: 31.500,00 EURO) và thực hiện xác định giá tính thuế theo đúng hướng dẫn tại công văn số: 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006. Mức giá dự kiến xác định của Cục Hải quan Bình Dương tại công văn số 1052/HQBD-TGTT ngày 26/8/2006 đối với xe Peugeot 206 dung tích 1.6: 14.000,00 USD/c; xe Peugeot 607 dung tích 3.0: 23.000 USD/c nếu là xe có trang bị nội thất thông dụng là thấp và không phù hợp với các thông tin thu thập được từ giá chào bán của người xuất khẩu.

Cục Hải quan phải căn cứ dữ liệu tham khảo và xe thực tế nhập khẩu để làm việc với doanh nghiệp, xác định giá tính thuế nhập khẩu đúng quy định. Khi cập nhật thông tin, cần cập nhật đầy đủ dữ liệu thông tin về xe nhập khẩu để Cục Hải quan các địa phương khác tham khảo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4174/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô Peugeot

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216