Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4134/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thời điểm áp dụng thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu thanh toán bằng cách bù trừ

Số hiệu: 4134/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4134/TCT-ĐTNN
V/v: thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty liên doanh TNHH Kai Nan

Trả lời công văn số 20CV-KN ngày 25/10/2005 của Công ty liên doanh TNHH Kai Nan về thời điểm áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu thanh toán bằng cách bù trừ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000; Điểm 1.3 Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002; Điểm 1.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty thực hiện thanh toán bù trừ giữa tiền gia công, nguyên vật liệu Công ty mua vào của các nhà cung cấp khác theo chỉ định của Kai Nan Đài Loan và thành phẩm xuất khẩu bán ra, cuối năm số thừa thiếu còn lại sẽ được thanh toán bằng tiền qua Ngân hàng, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2495/TCT-ĐTNN ngày 27/7/2005 trả lời Công ty về điều kiện được coi là thanh toán qua Ngân hàng để được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. Nội dung trả lời tại công văn số 2495/TCT-ĐTNN làm căn cứ để xem xét đối với các hợp đồng gia công xuất khẩu của Công ty, không phân biệt hợp đồng thực hiện trước hay sau thời điểm 01/01/2004.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.Hải Phòng;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4134/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thời điểm áp dụng thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu thanh toán bằng cách bù trừ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.198

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112