Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4061/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh tờ khai hàng xuất khẩu

Số hiệu: 4061/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4061/TCHQ-GSQL
V/v: Điều chỉnh tờ khai hàng XK

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Cần thơ

Trả lời công văn số 778/HQCT-NV ngày 3/8/2005 của Cục Hải quan Cần Thơ về việc điều chỉnh tờ khai hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh số lượng hoặc size nêu tại điểm 1: Tổng cục đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan Cần Thơ tại công văn dẫn trên.

2. Về điều chỉnh trị giá nêu tại điểm 2.2 và 2.3:

Trường hợp Công ty Út Xi khai báo đơn vị tính hàng xuất khẩu là Lb sau có văn bản đề nghị đổi thành kg (trị giá hàng xuất khẩu tính lại giảm hơn so với khai báo) và Công ty CATACO đề nghị điều chỉnh đơn giá, chất lượng, chủng loại, loại hàng, việc điều chỉnh của 2 Công ty không ảnh hưởng đến việc quyết toán lượng nguyên liệu nhập khẩu thì đồng ý cho Công ty được điều chỉnh lại đơn vị tính với điều kiện giá trị thanh toán trên chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu phải phù hợp với sự điều chỉnh này.

Tổng cục trả lời Cục Hải quan Cần Thơ biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, (GQ) (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4061/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh tờ khai hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.553

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112