Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4052 TCT/TS ngày 03/12/2004 của Tổng cục thuế về việc LPTB rơ moóc

Số hiệu: 4052TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4052 TCT/TS
V/v LPTB rơ moóc

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số  5318 CT/THDT ngày 10/11/2004 của Cục Thuế thành phố Đà Nằng về việc giá tính lệ phí trước bạ đối với rơ moóc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo Tiết b, Điểm 2, Mục II Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì: “ Đối với tài sản khác (ngoài tài sản là đất nêu tại Điểm a trên đây), giá tính lệ phí trước bạ là giá trị thực tế theo giá thị trường tại thời điểm tính lệ phí trước bạ”.

Do đó, giá tính lệ phí trước bạ rơ moóc của Công ty vận tải Đa phương thức là giá trị thực tế theo giá thị trường tại thời điểm tính lệ phí trước bạ. Trường hợp loại rơ moóc đó chưa hình thành giá bán trên thị trường thì tính theo bảng giá tối thiểu của loại tài sản tương ứng do Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định (hoặc Cục trưởng Cục Thuế nếu được uỷ quyền quyết định); Nếu chưa được quy định trong bảng giá thì tính bằng giá nhập khẩu (CIF) + thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + Thuế giá trị gia tăng theo thuế suất quy định. Trường hợp giá nhập khẩu tại thời điểm năm 2001 là rơ moóc mới 100% thì được xác định theo tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của rơ moóc tại thời Điểm tính lệ phí trước bạ.

2. Theo quy định tại Tiết b (b3), Điểm 1, Mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC thì đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ là “ô tô (bao gồm các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ có từ 4 bánh trở lên), khung và tổng thành máy ô tô” và Tiết b, Điểm 4, Mục II Thông tư số 28/2000/TT-BTC thì thời hạn quy định phải kê khai lệ phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản hợp pháp giữa hai bên hoặc ngày nhận được xác nhận “hồ sơ tài sản hợp pháp” của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ quy định trên thì Công ty vận tải Đa phương thức mua rơ moóc từ năm 2001 đến tháng 9/2004 mới kê khai, nộp lệ phí trước bạ thuộc đối tượng xử lý vi phạm về hành vi chậm kê khai lệ phí trước bạ. Nhưng do chưa có sự đồng bộ trong việc quy định chế độ đăng ký quyền sở hữu tài sản của cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Công an). Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế trao đổi với cơ quan Công an địa phương (cơ quan nơi cấp đăng ký quyền sở hữu tài sản) để thống nhất việc xác định có xử lý phạt vi phạm chậm kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với rơ moóc đã mua trước đây nhưng chưa đăng ký quyền sở hữu do cơ quan quản lý nhà nước chưa quy định chế độ đăng ký quản lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4052 TCT/TS ngày 03/12/2004 của Tổng cục thuế về việc LPTB rơ moóc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.055
DMCA.com Protection Status