Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4032/TCHQ-GSQL về nhập khẩu hàng hóa từ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4032/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4032/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu hàng hóa từ nội địa

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Intel products Việt Nam.
(Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 04-0712/TCHQ ngày 12/7/2012 của Công ty TNHH Intel products Việt Nam về đề nghị cho công ty miễn mở tờ khai hải quan đối với hàng hóa mang từ nội địa (theo phụ lục đính kèm công văn số 04-0712/TCHQ) trong các gói thầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng tại tòa nhà Công ty Intel Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với những hàng hóa tại mục “Dịch vụ tòa nhà” thuộc phụ lục công văn 04-0712/TCHQ ngày 12/7/2012 của Công ty TNHH Intel products Việt Nam, nếu đáp ứng được quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 24/3/2008 của Chính phủ; điểm b khoản 1 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và thuộc Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công thương thì doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan đối với loại hàng hóa này.

Những hàng hóa không đáp ứng được quy định nêu trên, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4032/TCHQ-GSQL về nhập khẩu hàng hóa từ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144