Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3981/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3981/TCHQ-GSQL
V/v: hoàn thành thủ tục nhập khẩu xe ôtô sát xi có buồng lái.


Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục nhận được công văn số 175/CV-CT ngày 30.8.2005 của Công ty TNHH Trường Hải đề nghị hoàn thành thủ tục hải quan đối với lô hàng xe ôtô sát xi có buồng lái nhập khẩu theo Tờ khai hải quan số 2832/NK/KD/HN ngày 20.7.2005 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc nhập khẩu khung gầm có gắn động cơ xe ôtô, Tổng cục Hải quan đã trao đổi với các Bộ ngành liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo. Trường hợp lô hàng xe ôtô sát xi có buồng lái (xe ôtô tải không thùng) của Công ty TNHH Trường Hải nhập khẩu theo Tờ khai 2832/NK/KD/HN ngày 20.7.2005 đã được Cục Đăng Kiểm Việt Nam thông báo miễn kiểm tra chất lượng ôtô nhập khẩu, Công ty đã nộp thuế. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị hoàn thành thủ tục nhập khẩu cho lô hàng. Các trường hợp khác khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH ôtô Trường Hải;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3981/TCHQ-GSQL ngày 30/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thành thủ tục nhập khẩu xe ôtô sát xi có buồng lái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!