Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3950/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xóa nợ thuế quá 90 ngày của 58 tờ khai tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 3950/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3950/TCHQ-KTTT
V/v: hiệu chỉnh TK và ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty design INTERNATIONAL
(216 Võ Văn Ngân - Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh)

 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 108/XNK ngày 10/08/2006 của Công ty Design International về đề nghị xóa nợ thuế quá 90 ngày của 58 tờ khai tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở tra cứu hệ thống quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan ngày 18/08/2006 thì Công ty Design International không được ân hạn thuế vì có nhiều tờ khai đã từng nợ thuế quá 90 ngày và một số tờ khai còn nợ thuế quá hạn tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh).

* Về việc hiệu chỉnh các tờ khai đã từng nợ thuế quá hạn 90 ngày:

Theo công văn xác nhận số 2711/HQTP-NV ngày 15/08/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, qua kiểm tra đối chiếu Tổng cục Hải quan đã xóa nợ thuế quá 90 ngày đối với 09 tờ khai gồm các tờ khai: 79/NĐT-TNST ngày 14/11/2005, 77/NĐT-TNST ngày 04/11/2005, 59/NĐT-TNST ngày 08/09/2005, 4329/NĐT-SXX ngày 14/03/2005, 15/NĐT-TNS ngày 21/02/2005, 03/NĐT-TNST ngày 07/01/2005, 101/NĐT-TNST ngày 30/12/2004, 12497/NĐT-SXX ngày 28/06/2004, 11936/NĐT-SXX ngày 21/06/2004, còn các tờ khai khác do không khớp về số tờ khai và số tiền thuế nên chưa xóa nợ được cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và xác nhận lại cho chính xác và sớm gửi về Vụ kiểm tra thu thuế XNK theo hướng dẫn tại công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2006.

* Về ân hạn thuế:

Trong thời gian chờ kiểm tra, xác nhận của Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Design International được mở tờ khai hải quan và được hưởng ân hạn nộp thuế với Điều kiện ngoài 49 tờ khai còn lại đang chờ kiểm tra, xác nhận để hiệu chỉnh không có nợ thuế quá hạn 90 ngày, nếu công ty đáp ứng được các Điều kiện quy định tại Điểm 2.1, Phần A – Thông tư số 112/2005/TT-BTC và đáp ứng đủ các Điều kiện về đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế quy định tại Mục III, Phần C – Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Design International biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3950/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xóa nợ thuế quá 90 ngày của 58 tờ khai tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213