Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3855/TCHQ-GSQL về việc hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3855/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3855/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu..

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2421/HQTP-NV ngày 05/08/2008 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV1 thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa chứa trong cont lạnh từ Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV1 đến Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV4 để thực hiện thủ tục nhập khẩu, có cảng đích thể hiện trên B/L và Cargo Manifest là cảng CATLAI., Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính nội dung nêu trên để trình Thủ tướng Chính phủ xin chỉ đạo.

Trong khi chờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện đúng quy định về hàng hóa chuyển cửa khẩu tại Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và có văn bản dừng việc thực hiện nội dung công văn số 2421/HQTP-NV ngày 05/08/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3855/TCHQ-GSQL về việc hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102