Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3756/TCHQ-KTTT về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3756/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 3756/TCHQ-KTTT

V/v: Giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

- Công ty Cổ phần XNK Bình Định

(01 Đống Đa – Quy Nhơn – Bình Định)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 282/CV-CtyCPXNK ngày 29/6/2007 của Công ty Cổ phần XNK Bình Định về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần XNK Bình Định (MST: 4100259797) có nợ thuế truy thu tại Cục Hải quan Bình Định số tiền: 701.820.000 đồng của các tờ khai 388/NKD ngày 06/12/2002, 148/NKD ngày 03/4/2003, 402/NKD ngày 24/6/2003, 120/NKD ngày 18/5/2002, 154/NKD ngày 25/6/2002, 125/NKD ngày 25/3/2003.

Căn cứ Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2003 của Bộ Tài chính; công văn số 6743/BTC-TCDN ngày 22/5/2007 của Bộ Tài chính, trường hợp của Công ty Cổ phần XNK Bình Định là doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi trước 01/7/2007 thì thuộc diện xem xét xóa nợ. Yêu cầu Công ty khẩn trương hoàn thành thủ tục, hồ sơ để xem xét xóa nợ.

Trong thời gian chờ xem xét xóa nợ, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với Công ty CP XNK Bình Định đến 31/12/2007, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn các lô hàng khác, các lô hàng mới phát sinh nộp đủ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Bình An

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3756/TCHQ-KTTT về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.853
DMCA.com Protection Status