Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 370/VPCP-CN về việc không cho phép nhập mũ giày may sẵn trong nước đã sản xuất được để gia công giầy xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 370/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tôn
Ngày ban hành: 28/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 370/VPCP-CN
V/v: không cho phép nhập mũ giày may sẵn trong nước đã sản xuất được để gia công giầy xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2000

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Thương mại,
- Tổng cục Hải quan
- Tổng công ty Da giày Việt Nam,
- Hiệp hội Da giày Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Hiệp Hội Da giày Việt Nam (công văn số 22 CV-HHDG ngày 16 tháng 10 năm 1999, số 26 CV-HHDG ngày 22 tháng 11 năm 1999); của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7891/BKH/TMDL ngày 03 tháng 12 năm 1999); của Bộ Công nghiệp (công văn số 5385/CV-KHĐT ngày 22 tháng 12 năm 1999); của Bộ Thương mại (công văn số 6310/TM-XNK ngày 29 tháng 12 năm 1999); của Tổng cục Hải quan (công văn số 8109 ngày 29 tháng 12 năm 1999) về đề nghị Thủ tướng Chính phủ không cho phép nhập mũ giày vào Việt nam để gia công về để gia giày xuất khẩu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Không cho nhập khẩu loại mũ giày đã may sẵn để gia công giày xuất khẩu; chỉ nhập loại mũ giày trong nước chưa sản xuất được. Giao Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện.

- Tổng cục Hải quan phối hợp Bộ Thương mại kiểm tra chặt chẽ tiêu chuẩn xuất xứ sản phẩm giày dép xuất khẩu và việc nhập khẩu loại mũ giày từ nước ngoài vào để gia công giày xuất khẩu sang thị trường EU.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ KTTH, QHQT, TTTTBC,
- Lưu CN (5), VT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP. CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Tôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 370/VPCP-CN về việc không cho phép nhập mũ giày may sẵn trong nước đã sản xuất được để gia công giầy xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.929
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66