Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3676/TCHQ-GSQL về thủ tục thu hẹp địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3676/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 04/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3676/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục thu hẹp địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1250/HQBD-NV ngày 26/06/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về đề nghị thu hẹp địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu (kho CFS Tân Hoàn Cầu), căn cứ hướng dẫn tại điểm II.4.4, mục 4, phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xem xét, giải quyết cụ thể đề nghị thu hẹp địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu (kho CFS) của Công ty TNHH Tân Hoàn Cầu. Tổng cục Hải quan lưu ý khi xem xét thu hẹp địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu phải dựa trên cơ sở đề nghị, giải trình hợp lý của doanh nghiệp và phải đảm bảo yêu cầu quản lý của Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan; 
- Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


Đặng Hạnh Thu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3676/TCHQ-GSQL về thủ tục thu hẹp địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.781
DMCA.com Protection Status