Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3671 TCT/PCCS ngày 10/11/2004 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn xử lý đối với hàng nhập khẩu không chứng từ hợp pháp đã đưa vào sản xuất và tiêu thụ

Số hiệu: 3671TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3671 TCT/PCCS
V/v hướng dẫn xử lý đối với hàng nhập khẩu không chứng từ hợp pháp đã đưa vào sản xuất và tiêu thụ

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 4964/CT.TTr1-Đ4 ngày 21/05/2004 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn xử lý đối với hàng nhập khẩu không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp được đưa vào sản xuất và tiêu thụ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4 mục IV phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; thì: các khoản chi không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp không được tính vào chi phí hợp lý.

Đối với trường hợp hàng nhập khẩu không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp đã đưa vào sản xuất, tiêu thụ, đã bị xử phạt về vi phạm hành chính thì việc hạch toán được xác định như sau:

1. Đối với thuế nhập khẩu, thuế GTGT bị tuy thu thì chứng từ truy thu đó được kê khai vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN theo quy định. Khoản tiền phạt từ 1 đến 5 lần số thuế gian lận, doanh nghiệp phải trừ vào thu nhập sau thuế mà không được tính vào chi phí hợp lý.

2. Đối với giá trị hàng hoá đã đưa vào sản xuất, tiêu thụ nhưng không có hoá đơn, chứng từ nay bị xử lý tịch thu toàn bộ số tiền tương ứng với số hàng không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp thì giá trị hàng bị tịch thu đó được chấp nhận tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc xử lý, đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 3671TCT/PCCS
Subject: Guidance on the treatment of imported goods without lawful vouchers, which have been put into production and consumption

Hanoi, November 10, 2004

 

To: Tax Department of Ho Chi Minh City

In response to Ho Chi Minh City Taxation Department’s Official Letter No. 4964/CT.TTr1-D4 of May 21, 2004, requesting for guidance on treatment of imported goods without lawful invoices or vouchers, which have been put into production and consumption, the General Department of Taxation hereby gives the following opinions :
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3671 TCT/PCCS ngày 10/11/2004 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn xử lý đối với hàng nhập khẩu không chứng từ hợp pháp đã đưa vào sản xuất và tiêu thụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017
DMCA.com Protection Status