Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc xử lý thuế nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu theo Thông tư số 13/2001/TT-BTC

Số hiệu: 3620-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 19/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3620-TC/TCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3620 TC/TCT NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ HOÀN THUẾ NVL NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XK THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2001/TT-BTC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; điểm 2, Điều 58 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ; Tiết b, điểm 1, mục III, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Để khuyến khích xuất khẩu hàng hoá, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung cụ thể thêm về trường hợp hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác để sản xuất hàng hoá xuất khẩu theo tiết b, điểm 1 mục III, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính, như sau:

Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm bán cho các doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu theo bộ linh kiện (không sử dụng để sản xuất thành sản phẩm hoàn chỉnh) thuộc đối tượng được xét hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm (bộ linh kiện) xuất khẩu, với điều kiện:

+ Sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của doanh nghiệp là một trong những chi tiết, linh kiện của bộ linh kiện xuất khẩu.

+ Doanh nghiệp mua sản phẩm của doanh nghiệp trước để kết hợp với phần chi tiết, linh kiện do chính doanh nghiệp sản xuất ra để cấu thành nên bộ linh kiện xuất khẩu.

Ví dụ: Doanh nghiệp A nhập khẩu hạt nhựa để sản xuất vỏ ti vi sau đó bán cho doanh nghiệp B để kết hợp với các chi tiết, linh kiện do doanh nghiệp B sản xuất để tạo thành bộ linh kiện ti vi xuất khẩu. Sau khi bộ linh kiện ti vi đã thực xuất khẩu thì doanh nghiệp A sẽ được xét hoàn thuế nhập khẩu hạt nhựa tương ứng với tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu.

Về thủ tục hồ sơ hoàn thuế: thực hiện theo quy định tại tiết b, điểm 1, mục III, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính. Trong đó:

- Bản kê khai của doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu về số lượng, giá trị bán thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất đã được sử dụng để sản xuất hàng hoá đã xuất khẩu được thay bằng Bản kê khai của doanh nghiệp về số lượng, giá trị bán thành phẩm đã được sử dụng để xuất khẩu theo bộ linh kiện.

- Hợp đồng bán sản phẩm của doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác trong đó ghi rõ sản phẩm đó được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu được thay bằng Hợp đồng bán sản phẩm của doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác trong đó ghi rõ sản phẩm được sử dụng để xuất khẩu theo bộ linh kiện.

- Chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu (được áp dụng thống nhất cho trường hợp hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác đề sản xuất hàng xuất khẩu theo Tiết b, điểm 1, mục III, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính).

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện thống nhất.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc xử lý thuế nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu theo Thông tư số 13/2001/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248