Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3599/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3599/TCHQ-KTTT
V/v: giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Cự Hùng
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 42/CH-2005 ngày 25/7/2005 của Công ty TNHH Cự Hùng về đề nghị tạm giải tỏa cưỡng chế XNK hàng hóa và áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu SXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về việc cưỡng chế XNK: Theo trình bày của Công ty TNHH Cự Hùng, trong quá trình thanh khoản thuế hàng xuất khẩu tại chỗ Công ty đang bị vướng mắc về chứng từ thanh toán do vậy một số lô hàng xuất khẩu tại chỗ chưa thanh khoản được nên cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế XNK và không cho áp dụng thời gian ân hạn thuế 275 ngày đối với các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty. Để tạo thuận lợi cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện giải toả cưỡng chế cho Công ty TNHH Cự Hùng với đầy đủ điều kiện:

- Ngoài các khoản nợ thuế các lô hàng XNK tại chỗ đang chờ thanh khoản do vướng mắc về chứng từ thanh toán, Công ty không có khoản nợ thuế và nợ phạt nào khác.

- Công ty TNHH Cự Hùng phải có văn bản cam kết thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính về việc xử lý các vướng mắc về XNK tại chỗ và chứng từ thanh toán.

- Các lô hàng nhập khẩu tiếp theo phải nộp thuế đúng thời hạn quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nếu Công ty TNHH Cự Hùng vi phạm một trong 03 điều kiện trên sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế XNK.

2) Về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng nhập khẩu:

Về vấn đề trên ngày 4/6/2004 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2581 TCHQ/KTTT hướng dẫn thực hiện (bản photocopy kèm theo), vì vậy đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra trường hợp cục thể của Công ty TNHH Cự Hùng và hướng dẫn tại công văn trên để xem xét xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Cự Hùng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2),KTTT (3)

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
ĐẶNG THỊ BÌNH AN 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3599/TCHQ-KTTT ngày 05/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế XNK hàng hóa và áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu SXXK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!