Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3585/TCHQ-GSQL năm 2019 tạm nhận xe về bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3585/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 03/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3585/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhận xe về bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 4217/HQHP-GSQL ngày 03/4/2019 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc thủ tục hải quan đối với xe tạm nhận về bảo quản của đối tưng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại công văn số 11100/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2016 của Tổng cục Hải quan thì khi làm thủ tục tạm nhận xe về bảo quản, người khai hải quan phải thực hiện mở tờ khai tạm nhập khẩu trên cơ sở Giấy phép tạm nhận xe về bảo quản.

Đối với các trường hợp đã được Cục Hải quan TP. Hà Nội cấp phép tạm nhận xe về bảo quản nhưng chưa được cấp Giấy tạm nhập khẩu xe, Cục Hải quan TP. Hải Phòng phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội để đảm bảo quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp này.

Sau khi Cục Hải quan TP. Hà Nội cấp Giấy tạm nhập khẩu chính thức, Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khu nhập:

- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục tạm nhập trên tờ khai hải quan giấy, thực hiện ghi số Giấy tạm nhập khẩu lên tờ khai nhập khẩu (có đóng dấu treo) để hoàn thành thủ tục nhập khẩu theo quy định.

- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục tạm nhập khai báo điện tử thì thực hiện khai sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Khi cấp Giấy tạm nhập khẩu chính thức, Cục Hải quan TP. Hà Nội hướng dẫn chủ xe liên hệ với Cục Hải quan TP Hải Phòng để thực hiện nội dung trên.

2. Tạm dừng việc tạm nhận xe về bảo quản trong khi chờ hoàn thành thủ tục tạm nhập khẩu xe theo công văn số 2084/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2019 của Tổng cục Hải quan (gửi kèm).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. HCM, Đà Nẵng (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3585/TCHQ-GSQL năm 2019 tạm nhận xe về bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


458
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.136.184