Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3582/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 3582/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3582/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn thuế 

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Công ty cổ phần xnk và hợp tác đầu tư VILEXIM (170 Đường Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội)
-Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 708/VLX ngày 24/7/2006 của Công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM về việc được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu Hệ thống quản lý rủi ro ngày 8/8/2006 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế, do đã từng bị cưỡng chế thuế và còn nợ quá hạn. Tuy nhiên qua xem xét hồ sơ, chứng từ xuất trình, Tổng cục Hải quan nhận thấy về tiêu chí nợ thuế thì Công ty đủ Điều kiện để được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế. Cụ thể như sau:

- Tờ khai số 72/NSX tại Cục Hải quan Hà Nội ngày 15/3/2005 đã có quyết định không thu thuế số 59/2006/QĐ-HQBHN ngày 1/3/2006.

- Tờ khai 01/NKD ngày 1/1/1997 tại Cục Hải quan Lạng Sơn là số nợ của lô hàng sợi Acrylic đang chờ xóa theo tinh thần công văn số 6430/KTTH ngày 15/12/1997 của Chính phủ xử lý truy thu thuế XNK và xử lý nợ đọng thuế XNK. Vì vậy, được tính doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế, không áp dụng biện pháp cưỡng chế.

- Hai tờ khai số 99/NKD, 100/NKD ngày 22/1/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 572/TCHQ-KTTT ngày 15/2/2006 hướng dẫn không tính phạt chậm nộp và được tính doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế, không áp dụng biện pháp cưỡng chế theo hướng dẫn tại công văn số 4028/BTC nêu trên.

- Các tờ khai còn nợ thuế quá hạn số 3889/NKD ngày 27/6/2006 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 7266 ngày 21/7/2006; 5639/NKD ngày 28/6/2006 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 4328 ngày 25/7/2006; 4229/NKD ngày 28/6/0006 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 7275 ngày 25/7/2006; 3840/NKD ngày 26/6/2006 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 7270 ngày 25/7/2006; 4138/NKD ngày 26/6/2006 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 7269 ngày 21/7/2006; 1517/NKD ngày 28/6/2006 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 4339 ngày 28/7/2006; 6511/NKD ngày 30/6/2006 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 4330 ngày 27/7/2006; 10597/NKD ngày 22/6/2006 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 11665 ngày 21/7/2006; 18740/NKD ngày 25/6/2006 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 11672 ngày 27/7/2006; 24952/NKD ngày 28/7/2006 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 18720 ngày 28/7/2006; 25072/NKD ngày 31/7/2006 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 11673 ngày 31/7/2006; 6510/NKD ngày 30/6/2006 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 4326 ngày 25/7/2006; 14/NKD ngày 16/2/2005 đã nộp thuế theo giấy nộp tiền số 7284 ngày 9/3/2005.

Như vậy, Công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM được hưởng thời gian ân hạn thuế theo quy định với Điều kiện ngoài số nợ thuế, phạt của các tờ khai nêu trên, nếu không có nợ quá hạn của các tờ khai khác và đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu các chứng từ của Công ty để xóa nợ thuế quá hạn trên hệ thống KT559.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM được biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3582/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5