Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3534/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 3534/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3534/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ phạt chậm nộp thuế 

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Công ty liên doanh tnhh Việt Nam – Malaysia
(k5, Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội)
-Cục hải quan TP. Hà Nội  
-Cục hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số VIMAS/MOF/GDC-0607.01 ngày 17/07/2006 của Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia (MST: 0100112268) về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia (MST: 0100112268) hiện có số nợ phạt chậm nộp của các tờ khai hải quan số 2691/NKD ngày 26/11/1997, số 3030/NKD ngày 01/12/1997, số 3495/NKD ngày 31/12/1997, số 1023/NKD ngày 25/3/1998, số 1/NKD ngày 02/01/1998, số 4/NKD ngày 19/01/1998 và số 7/NKD ngày 07/02/1998 tại Cục Hải quan TP. Hà Nội. Số nợ phạt chậm nộp này có nguyên nhân khách quan do Liên doanh ngừng hoạt động từ tháng 5/1998 đến tháng 3/2003 vì khủng hoảng tài chính ở Châu Á.

Căn cứ Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Để tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 31/10/2006 với Điều kiện: Công ty không có nợ thuế, nợ phạt của lô hàng nào khác; các lô hàng mới phát sinh đủ Điều kiện nhập khẩu; đồng thời, nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được giải quyết.Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3534/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.509

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209