Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3533/TCHQ-GSQL về thủ tục tạm nhập tái xuất xe ô tô tải đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3533/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 27/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3533/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục tạm nhập tái xuất xe ôtô tải đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Việt Đông
(Tập thể XN vật tư vận tải luyện kim, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 200607/CV ngày 20.06.2007 của Công ty TNHH Việt Đông về thủ tục tạm nhập, tái xuất xe ôtô tải đã qua sử dụng, tiếp theo công văn số 2939/TCHQ-GSQL ngày 20.06.2007, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ phụ lục số 01-Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23.01.2006 của Chính phủ thì mặt hàng xe ôtô tay lái thuận (tay lái bên trái), đã qua sử dụng quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu không phải là mặt hàng cấm nhập khẩu.

Căn cứ khoản 3, Điều 10 và Điều 12 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23.01.2006 của Chính phủ thì xe ôtô có tay lái thuận (tay lái bên trái), đã qua sử dụng quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu chứ không phải là mặt hàng cấm nhập khẩu (không thuộc đối tượng tại điểm a, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP). Vì vậy, thương nhân chỉ cần làm thủ tục tạm nhập tái xuất tại Hải quan cửa khẩu, không phải xin phép Bộ Thương mại.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP, Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3533/TCHQ-GSQL về thủ tục tạm nhập tái xuất xe ô tô tải đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.044

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227