Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3497/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3497/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3497/TCHQ-GSQL  
V/v nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định  

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco
(Đ/c: Tầng 3, Trung tâm Thương mại Sholega, số 275 Lạch Tray - Hải An - Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 279/VP-CV-ĐT ngày 08/06/2009 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco về đề nghị cho phép Công ty được làm thủ tục nhập khẩu tàu PETROLIMEX 15 (tên cũ của tàu là DEWISAWITRI) trọng tải 17.960, 9 DWT đóng tại Hàn Quốc năm 1999 (là tàu chở sản phẩm dầu mỏ IMO3 có mớn nước rất thấp (-7m)) và được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước đối với loại tàu trong nước chưa đóng được (dự kiến chiếc tàu này sẽ lấy hàng từ Trung Quốc về cảng dầu B 12, Quảng Ninh trong khoảng thời gian từ 20 đến 25/06/2009).

Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3767 BKH/KCHT&ĐT ngày 28/05/2009 xác nhận tàu chở dầu PETROLIMEX 15 nêu trên thuộc loại tàu trong nước chưa sản xuất được, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tàu để được hướng dẫn giải quyết thủ tục nhập tàu theo quy định.

Về chính sách thuế: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn liên quan đối với tàu nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Quảng Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3497/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.066

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49