Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3490/TCHQ- KTTT ngày 22 tháng 07 năm 2003 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính về việc xoá nợ theo Thông tư 32

Số hiệu: 3490/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3490/TCHQ- KTTT
V/v xoá nợ theo Thông tư 32

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh Thành phố

 

Căn cứ thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ- TTg ngày 5/11/2001 của Thủ Tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tại báo cáo Bộ của Tổng cục thuế ngày 25/5/2003 về việc xoá nợ thuế và các khoản tiền phạt mà cơ quan Hải quan đã ra thông báo thu được quy định tại điểm 3 Mục IV thông tư 32 nêu trên.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc xoá nợ thuế và các khoản phát đối với doanh nghiệp hoạt đông kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

1- Đối tượng được xoá nợ.

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu đang còn nợ tiền thuế, tiền phạt. Nếu  có số nợ đó phát sinh do nguyên nhân khách quan như thay đổi chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện rõ ràng, không đầy đủ dẫn tới việc hiểu sai và áp dụng kê khai, tính thuế khác nhau; nếu có đủ căn cứ xác định lại số thuế phải nộp thấp hơn số đã thông báo trong thông báo thuế của cơ quan Hải quan thì được xoá số tiền thuế, tiền phạt tính không đúng.

2- Thủ tục hồ sơ:

Doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng được xoá nợ các khoản tiền thuế, tiền phạt trong trường hợp nêu trên đối với số nợ của doanh nghiệp, kèm theo các văn bản xử lý hoặc xác định cơ quan có thẩm quyền có liên quan tới việc nợ thuế, nợ phạt nêu trên.

2.1/ Văn bản đề nghị xoá nợ phải giải trình nêu rõ số nợ thuế, tiền phạt của từng mặt hàng, nguyên nhân tính thuế, tính phạt đối với số nợ của doanh nghiệp kèm theo các văn bản xử lý hoặc xác định của cơ quan có thẩm quyền có liên quan tới việc nợ thuế, nợ phạt nêu trên.

2.2/ Quyết định truy thu, quyết định điều chỉnh (phải nêu rõ nguyên nhân truy thu, điều chỉnh và các căn cứ tính thuế trước và sau truy thu, điều chỉnh) hoặc thông báo nộp thuế, nộp phạt cho từng tờ khai của cơ quan Hải quan (bản phô tô xác nhận sao y bản chính có đóng dấu của doanh nghiệp).

2.3/ Tờ khai Hải quan và các phụ lục tờ khai phải thể hiện rõ khai báo của doanh nghiệp, kết quả kiểm hoá, tính thuế (bản phô tô xác nhận sao y bản chính có đóng dấu của doanh nghiệp).

2.4/ Các tài liệu có liên quan để xác định đặc điểm, thành phần cấu tạo tính chất của mặt hàng và kết quả giám định (nếu có) làm căn cứ để tính thuế.

2.5/ Xác nhận của cơ quan Hải quan nơi theo dõi và quản lý số tiền thuế và phạt còn nợ.

3- Trình tự và thẩm quyền giải quyết:

3.1/ Đối với cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

- Thông báo cho các đối tượng được xem xét xoá nợ thuế, yêu cầu gửi hồ sơ để xem xét và tổng hợp về Hải quan cơ quản lý nợ thuế.

- Cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị xoá nợ các khoản tiền thuế, tiền phạt của doanh nghiệp, kiểm tra xem xét hồ sơ. Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phải có ý kiến bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể về số tiền thuế, tiền phạt được đề nghị xoá và gửi toàn bộ hồ sơ về Tổng cục Hải quan.

- Trường hợp cần bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ thì đơn vị tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết trong thời gian quy định như trên:

- Cục Hải quan các tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ đề nghị xoá nợ do cục Hải quan gửi về Tổng cục.

3.2/ Đối với Tổng cục Hải quan:

- Tổng cục Hải quan (Vụ kiểm tra thu thuế XNK) xem xét, tổng hợp hồ sơ và có ý kiến cho từng trường hợp cụ thể trình Bộ Tài chính.

- Trường hợp cần bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ thì Tổng cục Hải quan phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp hoặc Hải quan địa phương biết trong thời gian quy định như tại điểm 3.1 nêu trên.

3.3/. Thẩm quyền giải quyết xoá nợ:

Bộ Tài chính xem xét hồ sơ đề nghị xoá do Tổng cục Hải quan trình để ta Quyết định xoá nợ cho từng trường hợp cụ thể.

Trên đây là quy định về việc xoá các khoản nợ thuế, nợ phạt mà cơ quan Hải quan đã ra thông báo thu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị thực hiện, Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc yêu cầu báo cáo ngay về Tổng cục để có hướng dẫn, chỉ đạo tiếp.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3490/TCHQ- KTTT ngày 22 tháng 07 năm 2003 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính về việc xoá nợ theo Thông tư 32

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.922
DMCA.com Protection Status