Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3475/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý khấu trừ tiền hoàn thuế nhập khẩu từ tài khoản tạm thu vào tiền phạt chậm nộp thuế còn nợ của Công ty Dịch vụ XNK Cà phê II Nha Trang

Số hiệu: 3475/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3475/TCHQ-KTTT
V/v: khấu trừ tiền hoàn thuế vào khoản thu không cùng tính chất

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gởi: Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 361/CHQDL-NV ngày 03/5/2006 của Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc báo cáo vướng mắc về xử lý khấu trừ tiền hoàn thuế nhập khẩu từ tài khoản tạm thu vào tiền phạt chậm nộp thuế còn nợ (không cùng tính chất) của Công ty Dịch vụ XNK Cà phê II Nha Trang. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế nhập khẩu từ tài khoản tạm thu thì đề nghị các đơn vị kiểm tra và ra quyết định hoàn thuế đúng quy định. Đồng thời thay mặt doanh nghiệp viết giấy nộp tiền chuyển số tiền thuế được hoàn nộp vào NSNN cho khoản nợ phạt mà doanh nghiệp còn nợ và thông báo cho doanh nghiệp biết cơ quan Hải quan đã làm thủ tục bù trừ cho doanh nghiệp.

Nếu số tiền được hoàn ít hơn khoản thu doanh nghiệp còn nợ thì yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung cho đủ, đúng khoản thu còn nợ. Trường hợp số tiền được hoàn lớn hơn thì sau khi khấu trừ đủ khoản thu còn nợ cho doanh nghiệp sẽ bù trừ cho lô hàng nhập khẩu tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đắc Lắc biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các CHQ tỉnh, Tp (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3475/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý khấu trừ tiền hoàn thuế nhập khẩu từ tài khoản tạm thu vào tiền phạt chậm nộp thuế còn nợ của Công ty Dịch vụ XNK Cà phê II Nha Trang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84