Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3464/TCHQ-KTTT về giải toả cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3464/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3464/TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng
- Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên
(xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 34/2007/CV-MHHY ngày 04/06/2007 của Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên về đề nghị xem xét giải tỏa cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống KT559 tại Tổng cục Hải quan ngày 07/06/2007 thì hiện nay Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên đang có nợ cưỡng chế (quá hạn 90 ngày) của các tờ khai 8008/NKD ngày 18/10/2004, 9172, 9173/NKD ngày 22/11/2004 tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng).

Theo trình bày của doanh nghiệp trong năm 2004 Công ty làm thủ tục nhập khẩu 06 lô hàng xe gắn máy, các lô hàng này đã nộp đủ thuế. Tuy nhiên, sau tham vấn giá Cục Hải quan Hải Phòng đã ra các quyết định điều chỉnh tăng thuế với tổng số tiền thuế doanh nghiệp phải nộp thêm là: 1.928.385.336 đồng. Vì vậy, Công ty đã kiến nghị Cục Hải quan Hải Phòng xem xét lại giá tính thuế. Sau khi xem xét khiếu nại của doanh nghiệp, Cục Hải quan Hải Phòng đã ra các quyết định điều chỉnh giảm thuế đối với 5/6 tờ khai (đính kèm bảng kê chi tiết tờ khai và các quyết định điều chỉnh tăng, giảm) trong đó 02 tờ khai: 9172, 9173/NKD ngày 22/11/2004 nêu trên có số tiền thuế phải nộp sau điều chỉnh là: 77.467.104 đồng. Hiện nay, còn tờ khai 8008/NKD ngày 18/10/2004 Cục Hải quan Hải Phòng đang xem xét, giải quyết.

Trong thời gian này, Công ty xin được tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa cho các lô hàng tiếp theo để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống, việc làm cho công nhân. Công ty cam kết sẽ nộp đủ số tiền thuế sau điều chỉnh của 02 tờ khai: 9172, 9173/NKD ngày 22/11/2004, đối với tờ khai 8008/NKD ngày 18/10/2004 doanh nghiệp sẽ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi có quyết định của cơ quan hải quan.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63 – Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho công nhân, giao Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra, nếu đúng như doanh nghiệp trình bày thì xem xét cho Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa với điều kiện:

- Công ty phải nộp ngay số tiền thuế sau khi điều chỉnh của 02 tời khai: 9172, 9173/NKD ngày 22/11/2004 trước khi làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng tiếp theo.

- Công ty không có nợ thuế quá hạn và nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác tại thời điểm mở tờ khai.

- Các lô hàng mới phát sinh phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng.

- Đối với tờ khai 8008/NKD ngày 18/10/2004 đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng kịp thời xem xét, giải quyết dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp, tránh dây dưa nợ thuế. Đồng thời, yêu cầu Công ty phải có văn bản cam kết chấp hành ngày khi có quyết định của cơ quan hải quan. Nếu Công ty vi phạm cam kết thì đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định và báo cáo về Tổng cục Hải quan.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 

Đặng Thị Bình An

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3464/TCHQ-KTTT về giải toả cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.825
DMCA.com Protection Status