Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3439/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3439/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 22/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3439/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc hàng SXXK.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần sữa Việt Nam
(Đ/c 36-38 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 1406/CV-CTS.XNK/07 ngày 03/05/2007 của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam phản ánh vướng mắc đối với hàng sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thời hạn nộp hồ sơ xét hoàn thuế:

Theo qui định tại điểm 7, mục IV, phần E, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính) thì:

- Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu là 45 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu cuối cùng của tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế.

- Trường hợp thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng xuất khẩu dài hơn 45 ngày kể từ ngày thực xuất khẩu hàng hóa, người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan hải quan theo đúng thời hạn như nêu ở trên, đồng thời phải có bản cam kết xuất trình chứng từ thanh toán trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng.

2. Vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TCHQ:

2.1. Về việc Hải quan yêu cầu phải nộp bản dịch tiếng Việt khi đăng ký hợp đồng:

Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 không qui định doanh nghiệp phải nộp bản dịch tiếng Việt hợp đồng.

2.2. Về việc Hải quan yêu cầu nộp bản đăng ký định mức nhiều lần, trong khi qui định nộp 01 lần:

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 thì thời điểm đăng ký định mức và điều chỉnh định mức đã đăng ký là trước khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm và chỉ nộp một lần, không qui định doanh nghiệp phải nộp mỗi lần khi làm thủ tục xuất khẩu.

2.3. Yêu cầu phải ghi thời hạn hiệu lực của hợp đồng:

Đối với hàng sản xuất xuất khẩu, do thanh khoản theo tờ khai nên không yêu cầu doanh nghiệp phải ghi thời hạn hiệu lực của hợp đồng, mặt khác trong hợp đồng đã có điều khoản thỏa thuận về thời hạn giao hàng, thời hạn thanh toán.

2.4. Hồ sơ thanh khoản quá nhiều biểu mẫu (10 biểu), nhiều biểu mẫu trùng lặp:

Tổng cục Hải quan tiếp thu ý kiến này và sẽ xem xét, sửa đổi khi ban hàng Thông tư thay thế Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2006 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ KTTT (để phối hợp);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3439/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.835
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122